Sprzeciw Od Nakazu Zapłaty
Stop, nakaz zapłaty, przedawnienie długu

Sprzeciw Od Nakazu Zapłaty

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty z sądu, zgłoś się na bezpłatną analizę Twojej sprawy. Jeżeli okaże się, że sprawa jest jest rokująca napiszemy sprzeciw od nakazu zapłaty.


W ramach działalności pro bono dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy pod kątem:

  • ewentualnego przedawnienia, wymagalności roszczenia, udowodnienia jego wysokości
  • błędów formalnych, które skutkują uchyleniem nakazu.
  • Analizy dokumentów dokonuje radca prawny lub adwokat.

Zajrzyj do zakładki “O nas” gdzie znajdziesz nasze wyroki, opinie i będziesz mógł poznać nasz zespół.


Zadzwoń  884 882 533 lub

Wypełnij formularz. Wpisz swoje Imię i Nazwisko, poprawny adres e mail, telefon kontaktowy, a w treści napisz  dokładną datę otrzymania nakazu zapłaty.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Poprosimy Ciebie o przesłanie dokumentów dotyczących sprawy

  Akceptuję Politykę Prywatności

  Od kryzysu z roku 2008 firmy windykacyjne i banki  rozwinęły swoją działalność w zakresie ściągania długów. Prowadzą tysiące spraw przeciw swoim dłużnikom.

  Oczywiście jako wierzyciele mają do tego prawo, jednak część długów, które starają się odzyskać, jest już przedawniona, a czasem brak jest podstaw formalnoprawnych do ich windykacji. W praktyce firmy windykacyjne wnoszą do sądu o nakaz zapłaty, w nadziei, że dłużnik nie podniesie zarzutu przedawnienia bądź nie dochowa 14-dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu. Czas działa tu na niekorzyść pozwanego. Może on jednak sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty. Możliwy jest sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Kiedy dłużnik chce złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, również przysługuje mu do tego prawo.

  Po uprawomocnieniu się nakazu, niestety, możliwości odwołania są już bardzo ograniczone, a sprawa trafia do komornika. Dlaczego tak się dzieje?

  Ponieważ przeciętny Polak nie jest świadomy przysługujących mu praw i nie korzysta z możliwości obrony.

  Mamy świadomość, że przyczyną tego stanu rzeczy często jest sytuacja finansowa dłużnika. Dlatego w ramach działalności pro bono za wstępną analizę nakazu zapłaty i dokumentów do niego załączonych nie pobieramy opłat. Ponadto – jeśli okaże się, że doszło do przedawnienia długu albo popełniono istotne błędy w pozwie, nasz radca prawny bądź adwokat sporządzi sprzeciw od nakazu zapłaty. Jeśli chodzi o wysłany elektroniczne sprzeciw od nakazu zapłaty e-sąd wymaga takiego samego postępowania jak ten stacjonarny. Nasz prawnik złoży stosowny dokument i będzie Państwa reprezentował przed sądem…

  …bez opłat

  Dlaczego?

  Ponieważ po wygranym procesie nasze wynagrodzenie, zgodnie z art. 98 § 1 i 3 kodeksu postępowania cywilnego zostanie wypłacone przez stronę przegrywającą, czyli firmę windykacyjną.

  Zapraszamy również do artykułu na temat sprzeciw od nakazu zapłaty na stronie Legal Media. W artykule znajdziecie bardzo ciekawe i aktualne informacje w temacie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Oto spis treści artykułu: