Sprzeciw od nakazu
Umorzenie egzekucji przez wierzyciela a przedawnienie

Umorzenie egzekucji a przedawnienie

Jakiś czas temu do Kancelarii zgłosiła się klientka z nakazem zapłaty na kwotę 103 420,19 zł. Sprawa na pierwszy rzut oka beznadziejna. Kredyt wzięty, niespłacony, bankowy tytuł egzekucyjny wydany w terminie, opatrzony klauzulą wykonalności. W sprawie już toczyła się wcześniej egzekucja, która została umorzona. Teraz dług został sprzedany tradycyjne – jednemu z funduszy inwestycyjnych, który musi we własnym imieniu uzyskać nakaz zapłaty. Oczywiście od umorzenia ostatniej egzekucji komorniczej do dnia wniesienia pozwu nie upłynął jeszcze trzyletni termin przedawnienia.

Klientka przyszła w nadziei na obniżenie zadłużenia o kilkadziesiąt tysięcy należnych tytułem odsetek karnych. Uff… nie łatwo zabrać się za taki problem. Po wnikliwej analizie przepisów prawa, orzecznictwa i akt sprawy okazało się jednak, że i ten dług jest już przedawniony. Finalnie sąd oddalił pozew w całości (103 420,19 zł) z powodu przedawnienia. Druga strona nie wniosła apelacji – ta byłaby z góry skazana na porażkę. Wyrok się uprawomocnił.

Jak do tego doszło? Sedno sprawy tkwi w tym, że poprzednia egzekucja została umorzona na podstawie wniosku samego wierzyciela, czyli banku. Jak już wcześniej wspomniałam – bank sprzedał nasz dług firmie windykacyjnej. Sprzedaż ta nastąpiła w czasie, gdy przed komornikiem toczyła się egzekucja. Urzędnicy bankowi stwierdzili zatem, że należy uporządkować sprawy i wycofać wniosek egzekucyjny w sprawie długu,  który już przecież do banku nie należy… i to był błąd.

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie uznaje, że umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela powoduje, że całe postępowanie traktowane jest jako niebyłe. Nie doszło zatem do przerwania biegu przedawnienia na skutek wniesienia sprawy do komornika. A termin trzyletni jest bardzo krótki. W naszym przypadku od dnia uzyskania klauzuli wykonalności (tj. ostatniej czynności dokonanej przed sądem) upłynęło już ponad 5 lat…

A skąd dowiedzieć się czy egzekucja została umorzona na podstawie wniosku wierzyciela, czy z powodu, dajmy na to, niewypłacalności dłużnika? W tym przypadku odpowiedź tkwiła w jednej adnotacji umieszczonej przez komornika na wyroku, która brzmiała: „art. 825 pkt 1 k.p.c.”. Oznacza to, że na tej podstawie komornik umorzył egzekucję. Artykuł 825 pk1 1 kodeksu postępowania cywilnego mówi, że komornik umorzy postępowanie egzekucyjne jeżeli tego zażąda wierzyciel.

Jak sami widzicie, czasem odręczna notatka ze wskazaniem artykułu może powodować oddalenie powództwa. Najpierw trzeba się jednak do tego dokopać. W ostatecznym rozrachunku było warto, bo okazanie klientowi takiego wyroku, to bezcenne uczucie:

[easy_image_gallery]
 

 

 

Jeśli masz wątpliwości czy w Twoim wypadku doszło do przedawnienia roszczenia skontaktuj się z naszą kancelarią – bezpłatnie przeanalizujemy dokumenty Twojej sprawy pod kątem przedawnienia.

Radca prawny Magdalena Pledziewicz jest z naszym serwisem od samego początku. Pani mecenas specjalizuje się w prawie bankowym w kwestii obrony dłużnika. Dziesiątki czytelników serwisu PrawnicyOdDlugu.pl zdecydowało się na skorzystanie z usług naszej specjalistki.

Kancelaria mec. Pledziewicz znajduje się w Toruniu, ale obsługuje sprawy w całej Polsce. Zakres działań:
sprzeciwy od nakazów zapłaty,
powództwa przeciwegzekucyjne,
prowadzenie sprawy przed komornikiem,
wstrzymywanie egzekucji z nieruchomości w razie stwierdzonych nieprawidłowości,
analiza prawidłowości umów kredytowych i tytułów wykonawczych (BTE),
odszkodowania po niezgodnych z prawem licytacjach nieruchomości,
prowadzenie spraw przeciwko bankom i firmom windykacyjnym,
prowadzenie spraw “frankowych”,
upadłość gospodarcza i konsumencka.

Główna cecha kancelarii - darmowa specjalistyczna analiza sprawy. Ze względu na doświadczenie mec. Pledziewicz potrafi bardzo konkretnie i szybko określić, czy podejmie się obrony danego dłużnika. Ostatnie wykłady i konferencje, na których wykładała mec. Pledziewicz: [23 listopada 2019 r.] Konferencja dla frankowiczów w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu. Wideo zapis z wykładu - https://www.facebook.com/pledziewicz/videos/460813037825949/ [9 stycznia 2020 r.] Konferencja organizowana przez Koło Naukowe Prawa Bankowego OKN: Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym. Specjalistyczne teksty mec. Pledziewicz można było przeczytać m.in. w gazetach Poza Toruń, Gazeta lokalna 24 Świecie, Nowości, portal prawo.pl, portal latweprawo.pl. Pani Magdalena dzieli się swoją wiedzą na fan page’u. Profil kancelarii obserwuje ponad 4 400 osób.
https://www.facebook.com/pledziewicz/

2 Comments

  1. a dlaczego ta sprawa miała być ,,beznadziejna” ?
    linia orzecznicza SN i SA jest przecież oczywista ….

    • Szanowny Panie Mecenasie, bardzo nam miło, że z naszego portalu korzystają również nasi koledzy po fachu. Prosimy jednak pamiętać, że jest on adresowany do osób, które nie mają wykształcenia prawniczego i wdawanie się tutaj w prawniczą polemikę mijałoby się z celem. Nie ma zresztą sensu chwytać się za słówka. Sprawa wygrana, a klientka zadowolona. Panu również życzymy wielu sukcesów zawodowych. Serdeczne pozdrowienia.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni wpis

Dług naturalny

Następny wpis

Sąd umarza postępowanie na 32209,52 zł

Ostatnie z Nasze Wyroki