Nasze Wyroki

Oddalenie powództwa na kwotę 10793 zł

5 / 5 ( 3 votes ) Fundusz Inwestycyjny w zeszłym roku złożył pozew przeciwko konsumentowi i dostał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Napisano sprzeciw od nakazu zapłaty powołując się na przedawnienie roszczenia. Sąd oddalił powództwo w całości.  

More

Oddalenie powództwa kredytu w CHF na 143 166 zł

5 / 5 ( 1 vote ) Jeden z funduszy inwestycyjnych kupił od Banku roszczenie wynikające z kredytu obrotowego w CHF. Następnie skierował pozew do Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie i otrzymał nakaz zapłaty na kwotę 143 166,03 zł.Okazało się, że cała korespondencja w sprawie była kierowana na zły adres. W sprawie w obronie

More

Oddalenie powództwa w apelacji – 14 286 zł

5 / 5 ( 4 votes ) Konsument otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono sprzeciw. Sąd pierwszej instancji nie przychylił się do twierdzeń pełnomocnika pozwanego. W związku z czym została złożona apelacja. 17 stycznia Sąd Okręgowy w Słupsku orzeka na korzyść konsumenta. Powództwo oddalone w całości.  

More

Umorzenie na kwotę 58579 zł

Konsument pozwany przez Fundusz Inwestycyjny. w efekcie sąd Rejonowy w Pabianicach wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono skuteczny sprzeciw w wyniku czego FIZ wycofuje pozew. Konsument nie musi pokrywać długu w wysokości ponad 58 000 zł.

More

Uchylenie wyroku na ponad 325 000 zł

5 / 5 ( 1 vote ) Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpatrzeniu sprawy wydaje korzystny wyrok dla konsumenta. Uchyla wyrok o zapłatę na kwotę 325 748,60 zł. Po dwóch latach walki udało się udowodnić, że dług jest przedawniony.

More

Oddalenie powództwa na kwotę 20 920 zł

Do sądu rejonowego w Lęborku wpłynął pozew o zapłatę na kwotę 20 920 zł. Sąd nie wydał nakazu  zapłaty, ale wyznaczył termin rozprawy. W odpowiedzi Fundusz Inwestycyjny cofnął pozew. Sprawa zakończyła się wyrokiem oddalającym roszczenie w całości. Jak czytamy z uzasadnienia wyroku: “Pismem z dnia 26 maja 2017r. pełnomocnik powoda cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia

More

Oddalenie powództwa 16243 zł

Sąd Rejonowy w Wejherowie oddala powództwo w całości. Kwota roszczenia 16243,39 zł została umorzona ze względu na przedawnienie tego roszczenia. Zawsze sprawdzajcie czy Wasze wierzytelności również nie uległy przedawnieniu, w szczególności, gdy otrzymujecie korespondencję z sądu.  

More

Oddalenie powództwa w kwocie 22459 zł

Oddalenie powództwa . Kwota roszczenia funduszu: 22 459, 76 zł. Powództwo oddalone w całości

More

Ultimo umorzenie na kwotę 66584 zł

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Wejherowie. Klientka dostała pozew z sądu z terminem rozprawy. W roli strony powodowej tym razem wystąpiło Ultimo.  Złożyliśmy odpowiednie pisma i spraw zakończyła się pozytywnie. Z dużą satysfakcją przekazywałem klientce informację, że postępowanie zostało umorzone.

More