kredyt pożyczka
Kredyt przedawnienie

Kiedy przedawnia się kredyt/pożyczka

Roszczenie banku lub firmy udzielającej, np. popularnych „chwilówek”, o zapłatę rat kredytu/pożyczki i wszelkich dodatkowych opłat wynikających z umowy zawartej z klientem przedawnia się z terminem 3-letnim. Wynika to z art. 118 kodeksu cywilnego. Jest to roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Istotny jest jednak termin od którego owe 3 lata będziemy liczyć. Termin przedawnienia zawsze rozpoczyna bieg od dnia, w którym dłużnik powinien był zgodnie z umową zapłacić określoną kwotę pieniędzy. Termin 3-letni liczymy zatem osobno dla każdej raty kredytu/pożyczki. I tak:

– jeśli rata płatna była 14 marca 2010 r. to przedawniła się z upływem dnia 14 marca 2013 r.

– następna rata płatna 14 kwietnia 2010 r. przedawniła się z upływem dnia 14 kwietnia 2013 r.

Jednak, gdy dłużnik nie spłaca kredytu lub pożyczki przez dłuższy okres często zdarza się, że bank pożyczkodawca wypowiada umowę i tym samym cała należność pozostała do spłaty staje się natychmiast wymagalna. Wtedy dla reszty zobowiązania termin przedawnienia liczymy od dnia, który w treści wypowiedzenia został wskazany jako termin zapłaty.

Radca prawny Magdalena Pledziewicz jest z naszym serwisem od samego początku. Pani mecenas specjalizuje się w prawie bankowym w kwestii obrony dłużnika. Dziesiątki czytelników serwisu PrawnicyOdDlugu.pl zdecydowało się na skorzystanie z usług naszej specjalistki.

Kancelaria mec. Pledziewicz znajduje się w Toruniu, ale obsługuje sprawy w całej Polsce. Zakres działań:
sprzeciwy od nakazów zapłaty,
powództwa przeciwegzekucyjne,
prowadzenie sprawy przed komornikiem,
wstrzymywanie egzekucji z nieruchomości w razie stwierdzonych nieprawidłowości,
analiza prawidłowości umów kredytowych i tytułów wykonawczych (BTE),
odszkodowania po niezgodnych z prawem licytacjach nieruchomości,
prowadzenie spraw przeciwko bankom i firmom windykacyjnym,
prowadzenie spraw “frankowych”,
upadłość gospodarcza i konsumencka.

Główna cecha kancelarii - darmowa specjalistyczna analiza sprawy. Ze względu na doświadczenie mec. Pledziewicz potrafi bardzo konkretnie i szybko określić, czy podejmie się obrony danego dłużnika. Ostatnie wykłady i konferencje, na których wykładała mec. Pledziewicz: [23 listopada 2019 r.] Konferencja dla frankowiczów w Bibliotece Głównej UMK w Toruniu. Wideo zapis z wykładu - https://www.facebook.com/pledziewicz/videos/460813037825949/ [9 stycznia 2020 r.] Konferencja organizowana przez Koło Naukowe Prawa Bankowego OKN: Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym. Specjalistyczne teksty mec. Pledziewicz można było przeczytać m.in. w gazetach Poza Toruń, Gazeta lokalna 24 Świecie, Nowości, portal prawo.pl, portal latweprawo.pl. Pani Magdalena dzieli się swoją wiedzą na fan page’u. Profil kancelarii obserwuje ponad 4 400 osób.
https://www.facebook.com/pledziewicz/

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni wpis

Nakaz zapłaty? Możesz wygrać sprawę!

Następny wpis

Kiedy przedawnia się nakaz zapłaty?

Ostatnie z Terminy przedawnienia