Terminy przedawnienia

Odpowiedź na pozew – 3 zarzuty, które warto podnieść!

///

4.6 / 5 ( 25 votes ) Dziś po raz kolejny miałam okazję sporządzać odpowiedź na pozew dla jednego z moich klientów. Choć uzasadnienie tego pisma różni się w zależności od stanu faktycznego sprawy, to zauważyłam, że 3 zarzuty niemal zawsze pozostają te same. Pomyślałam, że wiedza ta może przydać się Tobie, drogi Czytelniku, jeśli

More

Nadużycie prawa a przedawnienie

//

4.5 / 5 ( 16 votes ) Fakt przedawnienia roszczenia dochodzonego pozwem jest jednym z zarzutów, jakie dłużnik może podnieść przeciwko wierzycielowi w toku dochodzenia przez niego wykonania zapłaty. Przedawnienie roszczenia unormowane zostało przepisie art. 118 k.c., zgodnie z którym jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o

More

Przedawnienia „z urzędu” nie będzie – analiza projektu zmian w przepisach

/

4.5 / 5 ( 8 votes ) Kilka dni temu na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości ukazał się długo przez naszych Czytelników wyczekiwany projekt nowelizacji przepisów o instytucji przedawnienia. Resort, w lutym tego roku, hucznie zapowiadał wprowadzenie zasady, zgodnie z którą sądy byłyby w każdej sprawie zobligowane do badania z urzędu czy roszczenie uległo przedawnieniu, czy

More

Zmiany w przedawnieniu c.d. Są też złe wiadomości

/

5 / 5 ( 4 votes ) Niedawno poświęciliśmy dwa artykuły (Rząd staje w obronie dłużników, Rząd planuje więcej dobrych zmian dla dłużników)  tematyce zapowiadanych przez resort sprawiedliwości zmian w regulacji przedawnienia długów. W większości są to zmiany korzystne dla dłużników banków  oraz dłużników firm windykacyjnych. Jedno z planowanych założeń polepsza jednak sytuację wierzyciela. Do chwili

More

Rząd planuje więcej dobrych zmian dla dłużników

/

5 / 5 ( 3 votes ) Kilka dni temu informowaliśmy o zmianach, jakie w zakresie przedawnienia roszczeń planuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Zmiany mają także dotyczyć egzekucji komorniczej. Pomogą one w obronie, gdy mamy poważne zastrzeżenia co do ściąganego długu, np. nie doręczono nam nakazu zapłaty/wyroku zaocznego. Do tej pory bank zobowiązany był do natychmiastowego przekazania

More

Rząd staje w obronie dłużników

//

5 / 5 ( 3 votes ) Wygląda na to, że nareszcie doczekaliśmy się reakcji rządu na masowy handel przedawnionymi długami. Zauważono problem, z którym od lat borykają się miliony Polaków. Przeciętny Kowalski w zderzeniu z potężną firmą, dysponującą sztabami prawników, najczęściej nie wie gdzie szukać pomocy i pozostaje bierny. A często dysponuje potężną bronią

More

Kiedy przedawnia się Bankowy Tytuł Egzekucyjny – BTE

//

5 / 5 ( 11 votes ) Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie BTE) to instrument, z którego jeszcze do niedawna mogły korzystać banki. Jeśli zaszła potrzeba przymusowego ściągnięcia zadłużenia od klienta, sprawa nie musiała trafiać przed sąd. Bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez bank na podstawie jego ksiąg zastępował wyrok sądowy. Wystarczyło tylko, żeby sąd opatrzył

More

Kiedy przedawnia się nakaz zapłaty?

5 / 5 ( 6 votes ) Roszczenie stwierdzone nakazem zapłaty przedawnia się z 10-letnim terminem. Podstawą prawną jest tutaj art. 125 kodeksu cywilnego. Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym. Termin ten liczymy od dnia uprawomocnienia się nakazu. Następuje to z upływem 14 dni od doręczenia pozwanemu odpisu nakazu z pozwem i informacją o możliwości złożenia

More

Kiedy przedawnia się kredyt/pożyczka

5 / 5 ( 6 votes ) Roszczenie banku lub firmy udzielającej, np. popularnych „chwilówek”, o zapłatę rat kredytu/pożyczki i wszelkich dodatkowych opłat wynikających z umowy zawartej z klientem przedawnia się z terminem 3-letnim. Wynika to z art. 118 kodeksu cywilnego. Jest to roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Istotny jest jednak termin od którego

More

Kiedy przedawnia się dług?

5 / 5 ( 6 votes ) Podstawowe terminy przedawnienia znajdziesz w art. 118 kodeksu cywilnego. Z tego przepisu wynikają trzy główne zasady: 1. Podstawowy termin przedawnienia wynosi 10 lat Oznacza to, że w każdym przypadku, w którym prawo nie stanowi inaczej roszczenie ulegnie przedawnieniu właśnie po upływie tego okresu. W praktyce będą to głównie

More