konsekwencje-upadlosci-konsumenckiej

Konsekwencje upadłości konsumenckiej – czy to koniec problemów z długami? (2021 r.)

W internetowych poradnikach upadłość konsumencka stała się remedium na wszystkie problemy dłużników. Nic zatem dziwnego, że budzi ona znaczne zainteresowanie – każdego dnia dostajemy przynajmniej kilka telefonów od klientów zainteresowanych konkretnie upadłością. Choć oczywiście w niektórych przypadkach warto uruchomić machinę upadłościową, to warto podkreślić, że upadłość najlepiej traktować jako środek ostateczny – gdy nie jesteśmy w stanie uratować swojej sytuacji finansowej w inny sposób. Upadłość konsumencka ma oczywiście wiele zalet, to warto pamiętać, że ma również swoje konsekwencje i nie zawsze będzie tak, że z dniem ogłoszenia upadłości otrzymamy całkowitą wolność od długów…

W dzisiejszym artykule chciałabym zatem skupić się na konsekwencjach ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej? Zapraszam do lektury!

Trzy możliwe rozwiązania – konsekwencje upadłości konsumenckiej

Warto pamiętać, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to jeszcze początek drogi prowadzącej do oddłużenia, a punktem kulminacyjnym będzie tutaj ustalenie planu spłaty wierzycieli. Trzeba pamiętać, że upadłość w swoim założeniu ma przede wszystkim zaspokoić roszczenia wierzycieli.

Sposób realizacji planu spłaty określa sąd upadłościowy – wskazuje on w jakim zakresie i okresie upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym zostały uznane na liście wierzytelności. 

Co do zasady plan spłaty realizowany jest w czasie nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, tj. 3 lata. Jednak w przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty zostanie wydłużony – nie może on być wówczas ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące (7 lat). 

Sąd ma jeszcze trzecią możliwość działania – umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty. Zgodnie z przepisami sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Taką sytuację należy traktować jednak wyjątkowo. Dlatego przygotowując się do upadłości warto mieć na uwadze, że okres spłaty może się wydłużyć – w zależności od oceny sytuacji przez sąd. 

Sprawozdanie z wykonania planu spłat

Do obowiązków upadłego należy składanie sądowi corocznych sprawozdań z wykonania planu spłaty wierzycieli. W sprawozdaniu wskazuje się wysokość osiągniętych przychodów w minionym roku, spłacone kwoty, jak również należy wymienić nabyte składniki majątkowe. 

Kontrola Syndyka – konsekwencje upadłości konsumenckiej

Czego możemy się spodziewać po ogłoszeniu upadłości? Z pewnością przejęcia kontroli nad naszym majątkiem przez Syndyka. Na naszym rachunku co prawda nie będzie już zajęć komorniczych (postępowania egzekucyjne będą podlegały umorzeniu), jednak to Syndyk będzie zarządzał naszymi wydatkami oraz decydował o ich zasadności (to z nim trzeba będzie skonsultować takie kwestie jak kupno samochodu, działki, czy nowego telewizora). Władza Syndyka nie jest jednak absolutna – musi on pozostawić do dyspozycji upadłego kwotę na zaspokojenie potrzeb dnia codziennego – wynoszącą zazwyczaj równowartość wynagrodzenia minimalnego.

Rozdzielność majątkowa między małżonkami

Jak pisaliśmy już w poprzednich artykułach – z chwilą ogłoszenia upadłości z automatu powstaje rozdzielność majątkowa między małżonkami. Małżonek upadłego pozostaje ze swoim majątkiem osobistym, zaś przedmioty które były składnikiem majątku wspólnego wchodzą do masy upadłości. 

Nie oznacza to jednak, że cały majątek wspólny małżonków zostanie przez Syndyka skonsumowany. Po stronie małżonka upadłego powstaje roszczenie o zwrot przysługującego mu udziału w majątku wspólnym, a Syndyk zakwalifikuje takie roszczenie do kategorii drugiej pod względem kolejności zaspokojenia. 

Wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Informacja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest anonimowa – upadły musi być przygotowany na to, że wpis w tym przedmiocie zostanie opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Spieniężenie majątku

Tak jak wspominałam powyżej, ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu. Oznacza to, że Syndyk będzie chciał ich spłacić m.in. z majątku upadłego. 

Co prawda Syndyk nie zajmie rzeczy codziennego użytku, które są niezbędne do funkcjonowania, jak sprzęty gospodarstwa domowego, czy nasze narzędzia do pracy, to jednak może spieniężyć posiadane przez nas nieruchomości (w tym zajmowane przez nas mieszkanie/dom) i ruchomości – jak chociażby samochód, który poprawia jedynie komfort naszego życia.

A co z nowymi kredytami? – konsekwencje upadłości konsumenckiej

 Upadłość konsumencka niesie za sobą również konsekwencję w postaci znacznego utrudnienia uzyskania kolejnych kredytów lub pożyczek. Informacja o naszej upadłości na stałe będzie uwidoczniona w archiwalnych wpisach Monitora Sądowego i Gospodarczego. 

Informacja o ogłoszeniu upadłości będzie mogła być również przetwarzana w prywatnych rejestrach informacji gospodarczej i kredytowej, jak BIK. Do tego rejestru pożyczkodawcy zaglądają niemal zawsze przed udzieleniem nowego zobowiązania. 

Należy jednak pamiętać, że są przypadki w których ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi jedyną możliwość opanowania sytuacji związanej z długami, uciszenia telefonów od natarczywych windykatorów,  i odzyskania kontroli nad własnym życiem. Dlatego warto w tej kwestii skonsultować się ze specjalistą i razem z nim podjąć decyzję, czy jest to właściwa droga w Twojej indywidualnej sytuacji. 

APLIKANT RADCOWSKI | W prawie rynków finansowych specjalizuje się od 2017 roku, choć praktykę w dziedzinach pokrewnych zdobywała już od II roku studiów w kancelariach w Olsztynie i w Toruniu. Początkowo, jej zainteresowania skupiały się wokół szczególnych przywilejów bankowych i wiążących się z nimi zagrożeniami dla konsumentów, takimi jak bankowe tytuły egzekucyjne. Ocena tej instytucji była przedmiotem jej pracy magisterskiej, którą obroniła na najwyższą notę. Aktualnie działalność zawodową wiąże z ochroną wszystkich klientów rynku finansowego – w tym przedsiębiorców. Prywatnie mól książkowy oraz miłośniczka szachów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni wpis

Czy rolnik jest przedsiębiorcą, czy konsumentem? (2021 r.)

Następny wpis

Sprawa Trigon Profit i dług we Wschodnim Banku Cukrownictwa (2021 r.)

Ostatnie z Bez kategorii