upadlosc-konsumencka-2021

Upadłość konsumencka 2021 r. – wady i zalety rozwiązania

Postępowanie upadłościowe skierowane w stosunku do osób fizycznych bez wątpienia pozwala zacząć nowe życie bez długów oraz stresu związanego z komornikami czy windykatorami. Zanim jednak zdecydujemy się na taki krok, warto poznać wady i zalety, jakie przynosi upadłość konsumencka.

Syndyk – upadłość konsumencka – zalety

Jedną z zalet, jaką część dłużników z pewnością odczuje od razu jest tzw. „święty spokój”. Od momentu ogłoszenia upadłości wierzyciele, czy to działając na własną rękę, czy też przez swoich windykatorów nie mogą już dłużej niepokoić swoich byłych klientów. Ogłoszenie upadłości wstrzymuje działania zarówno wierzycieli jak i komorników. Jedyną osobą, która od chwili ogłoszenia upadłości będzie kontaktowała się z dłużnikiem w jego sprawach finansowych jest syndyk.

Co z długami po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Kolejną z zalet jest częściowa spłata długu i to w dogodny dla dłużnika sposób. Sąd, podczas ustalania planu spłaty, uwzględnia możliwości zarobkowe upadłego, konieczność jego utrzymania, a także osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe. Prawidłowe wykonywanie przez konsumenta ustalonego przez Sąd planu spłaty pozwoli na częściowe, a nawet całościowe umorzenie długu.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości wszelkie trwające egzekucje powinny ulec zawieszeniu. Oznacza to, że komornicy nie mogą od tego momentu prowadzić żadnych czynności.

Oddłużenie – upadłość konsumencka – zalety

Jedną z najważniejszych (jeśli nie najważniejszą) zalet ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest całkowite oddłużenie. Konsument ogłaszający upadłość konsumencką nie musi już myśleć o spłacie wszystkich swoich długów. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku tzw. wierzytelności spornych.

Wstrzymanie naliczania odsetek

W przeciwieństwie do egzekucji komorniczej upadłość konsumencka zatrzymuje naliczanie odsetek.

Wykreślenie z rejestru dłużników

W momencie umorzenia niespłaconych przez upadłego zobowiązań, sąd rejestrowy wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Co ważne, na wniosek dłużnika, istnieje obowiązek usunięcia jego danych z rejestrów, które prowadzone są przez biura informacji gospodarczej.

Ochrona dłużnika przed bezdomnością

Upadły, w razie spieniężenia nieruchomości w toku postępowania, może wystąpić z wnioskiem o uzyskanie środków na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od 1 roku do 2 lat. Warunkiem jest jednak to, aby upadły wraz z członkami najbliższej rodziny faktycznie zamieszkiwał w utraconej nieruchomości.

Niestety, upadłość jak każde inne rozwiązanie, ma także swoje wady. Decydując się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości warto pamiętać, że nie jest to rozwiązanie idealne, a które niesie ze sobą określone skutki.

Utrata swojego majątku

Nierozłącznym skutkiem ogłoszenia upadłości jest utrata prawa do zarządu nad własnym majątkiem oraz powstanie tzw. masy upadłości. Masą upadłości zarządza syndyk. Do masy upadłości wliczają się wszelkie aktywa, które mogą zostać spieniężone przez syndyka i tym samym służyć do zaspokojenia wierzycieli. Do masy upadłości zalicza się zatem między innymi nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenie za pracę dłużnika czy akcje lub udziały w spółkach.

Bezskuteczność czynności prawnych dokonanych przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką

Niektóre z czynności dokonane przez upadłego na rok przed złożeniem wniosku o upadłość mogą być uznane za bezskuteczne. Jako przykład takiej czynności, która może zostać uznana za bezskuteczną względem masy upadłości jest chociażby darowizna nieruchomości.

Nie wszystkie długi ulegają umorzeniu – upadłość konsumencka

Należy pamiętać, że nie wszystkie długi jakie posiadamy ulegną umorzeniu. Umorzeniu nie ulegają między innymi:

  • alimenty,
  • renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • kary grzywny orzeczone przez sąd,
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Czas trwania postępowania upadłościowego

Decydując się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musimy pamiętać, że nie jest to najszybszy proces. Teoretycznie sąd powinien wydać postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. W praktyce jednak bywa z tym różnie. Oczywiście, mogą zdarzyć się sytuacje w których wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie rozpoznany nawet w kilkanaście dni. Następnym etapem jest właściwe postępowanie upadłościowe, które trwa około 6 miesięcy. W niektórych sytuacjach koniec drugiego etapu będzie wiązał się z automatycznym oddłużeniem. W większości przypadków dojdzie jednak do ustalenia planu spłaty wierzycieli, który może trwać nawet do 7 lat.

Brak możliwości zaciągnięcia kredytu

Podejmując decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości musimy liczyć się z tym, że przez cały okres spłaty nie będziemy mogli zaciągnąć żadnego kredytu.

Majątek wspólny małżonków, a ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z nich

Z chwilą ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, ich wspólny majątek wejdzie do masy upadłości. W takim przypadku utrata prawa do zarządu nad majątkiem odnosi się również do małżonka upadłego.

Jak widać, upadłość konsumencka odnosi wiele skutków. Zanim jednak zdecydujemy się na podjęcie samodzielnych kroków w kierunku ogłoszenia upadłości, warto skonsultować się ze specjalistą, który oceni i wskaże czy nasza sytuacja finansowa kwalifikuje się do ogłoszenia upadłości.

Młodszy prawnik w dziale ochrony klienta rynku finansowego w sporach sądowych i upadłości konsumenckiej. Mgr prawa, student finansów i rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni wpis

Sprzedaż wierzytelności, cesja wierzytelności 2021 – czym jest i jak działa?

Następny wpis

Pozew z Profi Credit i zawyżone koszty pożyczki [pożyczka w Profi Credit, wyrok 2021]

Ostatnie z Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

5 / 5 ( 3 votes ) Upadłość konsumencka… czyli prawna możliwość ogłoszenia upadłości wobec osób