Sejm
Sejm

Rząd planuje więcej dobrych zmian dla dłużników

/

Kilka dni temu informowaliśmy o zmianach, jakie w zakresie przedawnienia roszczeń planuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Zmiany mają także dotyczyć egzekucji komorniczej. Pomogą one w obronie, gdy mamy poważne zastrzeżenia co do ściąganego długu, np. nie doręczono nam nakazu zapłaty/wyroku zaocznego.

Do tej pory bank zobowiązany był do natychmiastowego przekazania zajętych kwot na konto komornika. Po zmianach bank będzie musiał niezwłocznie poinformować klienta o zajęciu jego rachunku, a z przekazaniem kwot komornikowi wstrzymać się na 14 dni od dnia takiego powiadomienia. W tym czasie klient banku będzie mógł podjąć obronę, czyli skierować do sądu tzw. powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Jeżeli nakaz albo wyrok w sprawie nie zostały doręczone na aktualny adres zamieszkania dłużnika, to sąd pozbawi taki dokument klauzuli wykonalności, a komornik będzie zmuszony zakończyć swoje postępowanie. Wówczas zwolniony zostanie także rachunek bankowy, na którym nadal będą widniały nasze środki. Klient banku nie będzie musiał toczyć dodatkowych batalii o zwrot nienależnie przelanych na konto komornika pieniędzy.

Od tej reguły planowane są oczywiście wyjątki. W przypadkach egzekucji alimentów i renty. Tutaj dobro potrzebujących wierzycieli przeważyło nad prawami dłużników.

Resort planuje wprowadzić powyższe zmiany w pierwszej połowie 2017 r.

Prezes i współwłaściciel spółki Legal Media zajmującej się dochodzeniem roszczeń od banków i instytucji finansowych, która m.in jest właścicielem serwisów PrawnicyOdDlugu.pl, BankMachina.pl, LatwePrawo.pl. Nasze doświadczenie to ponad 1300 zakończonych procesów sądowych z instytucjami rynku finansowego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni wpis

Umorzenie postępowania – nakaz z 2013 roku. 8 354,88 zł

Następny wpis

Umorzenie na 3 424,88 zł

Ostatnie z Przedawnienie