Przedawnienie

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

///

3 / 5 ( 6 votes ) Postępowanie nakazowe może toczyć się  przed sądami rejonowymi, bądź okręgowymi, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Rozpoznanie sprawy przez sąd odbywa się na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że dłużnik nie jest o takim posiedzeniu zawiadamiany. O tym, że przeciwko niemu toczyła się sprawa, bądź co więcej zapadło jakieś

More

Egzekucja z rachunku bankowego po nowelizacji w 2018 r.

//

3.7 / 5 ( 7 votes ) W poniższym artykule dowiesz się jak wygląda egzekucja z rachunku bankowego po zmianach W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach w terminach przedawnienia roszczeń. Dnia 28 maja 2018 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polski podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych

More

Egzekucja komornicza a mieszkanie za granicą

//

4.1 / 5 ( 9 votes ) Jakie działania podjąć gdy prowadzone jest egzekucja komornicza a mieszkamy za granicą? Bywa, że o wszczęciu przeciwko nam postępowania egzekucyjnego dowiadujemy się dopiero, gdy komornik dokona zajęcia wierzytelności rachunku bankowego. Szczególnie często się to zdarza, jeśli na co dzień mieszkamy za granicą, a sąd dokonywał doręczeń na ostatni

More

Podpisanie ugody z firmą windykacyjną- jakie wywołuje skutki?

/

4.2 / 5 ( 5 votes ) Nie zawsze podpisanie ugody niesie za sobą korzyści dla obu stron. Prawo nie wymaga, aby wzajemne ustępstwa w ugodzie były ekwiwalentne. Ważne jest to, aby obie strony ugody „coś sobie świadczyły”. Jakie są skutki podpisania ugody z firmą windykacyjną? Istotą ugody jest to, aby jej strony uczyniły sobie wzajemnych

More

Przedawnienie długu – o skutkach przedawnienia i nadchodzących zmianach

5 / 5 ( 3 votes ) To, że zaistniało przedawnienie długu nie oznacza, że dług zniknął i przestał stanowić istniejące zobowiązanie. Do Twoich drzwi nadal może zapukać listonosz z pozwem, w którym wierzyciel będzie domagał się zapłaty przedawnionej należności – i rzeczywiście, ma on do tego prawo. Jednak jesteś wtedy na wygranej pozycji i

More

Kiedy przedawniają się odsetki? 5 rzeczy, które warto wiedzieć

/

4.1 / 5 ( 9 votes ) Jeżeli dłużnik nie spełnia swojego świadczenia na czas, wierzyciel może żądać od niego zapłaty odsetek za czas opóźnienia. Nie ma przy tym znaczenia, czy z powodu tego opóźnienia wierzyciel poniósł jakąś szkodę. Nie jest też istotne, czy opóźnienie powstało z winy dłużnika czy też z okoliczności od niego

More

Zmiany w przedawnieniu 2018 – komentuje radca prawny

4.7 / 5 ( 14 votes ) O tym, że szykują się duże zmiany w przedawnieniu roszczeń wiedzieliśmy już od ponad roku. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało, że upora się z tematem do końca czerwca 2017 roku. Ostatecznie zajęło to o rok dłużej. Kilka dni temu prezydent podpisał projekt ustawy. Teraz oczekujemy tylko na publikację w dzienniku

More

Pismo o przedawnienie do wierzyciela – wzór

/

3.8 / 5 ( 10 votes ) Bardzo często otrzymuję pytania jak powołać się przed wierzycielem na przedawnienie? Dziś postaram się odpowiedzieć  jak napisać “pismo o przedawnienie” ? Na końcu tego wpisu znajdziesz wzór –  “pismo o przedawnienie”, który możesz za darmo pobrać. Jedyną czynnością, jaką możesz wówczas wykonać jest sporządzenie pisemnego oświadczenia. W jego

More

E-sąd w Lublinie – Nakaz Zapłaty. 4 zarzuty, które warto podnieść!

////

4.8 / 5 ( 21 votes ) E-sąd w Lublinie (Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, Wydział VI) jest jedynym tego typu sądem w Polsce. Wierzyciel może uzyskać tu nakaz zapłaty jedynie powołując się na posiadane dowody. Nie musi tych dokumentów (tj. umowy kredytu/pożyczki, wypowiedzenia umowy itp.) dołączać fizycznie do pozwu. Stąd postępowanie jest szybsze.

More

Jak uzupełnić braki formalne sprzeciwu?

//

4.1 / 5 ( 28 votes ) Pismo kierowane do sądu musi spełniać warunki określone w przepisie art. 126 k.p.c. Co do zasady, pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, imię, nazwisko lub nazwę stron postępowania, ich ewentualnych przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, wskazanie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na

More