Upadłość konsumencka

Krajobraz po koronawirusie – Antykryzysowy poradnik dla przedsiębiorców (cz.1)

//

Jak słychać ze świata: ponoć wszyscy nas chwalą. Rozpowszechnieniu się pandemii powiedzieliśmy stanowcze NIE. Wybraliśmy bowiem wariant „na ostro”, czyli pozamykać co się da i to w bardzo krótkim odstępie czasu od wykrycia pierwszego przypadku zarażenia koronowirusem. Nie opiniuję działań podjętych przez nasz rząd, bowiem nie mam w tej dziedzinie kompetencji. Jednakowoż, jako przedsiębiorca z

More

7 rzeczy, które musisz wiedzieć o upadłości konsumenckiej

5 / 5 ( 6 votes ) „Upadłość konsumencka” ujmowana jako mechanizm prawny, służący oddłużeniu osób fizycznych zyskuje coraz więcej na popularności, co też przekłada się na wzrost liczby wniosków o jej ogłoszenie, kierowanych przez dłużników do sądów powszechnych w całej Polsce. Zainteresowani zadają najczęściej kilka podstawowych pytań, na które odpowiedzi udzielę poniżej. Kto może

More

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej cz.II

/

5 / 5 ( 3 votes ) Zajmując się kwestią ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie można pominąć tzw. wymagań formalnych, które musi spełniać wniosek, ażeby mógł zostać przez właściwy Sąd rozpoznany i uwzględniony. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2016.2171 t.j. z dnia 2016.12.28) wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej należy złożyć

More

Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej cz.I

/

5 / 5 ( 3 votes ) Wśród przesłanek ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej, a więc warunków, od których uzależniona jest możliwość wydania przez właściwy Sąd postanowienia w tym przedmiocie, ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2016.2171 t.j. z dnia 2016.12.28) wymienia przede wszystkim stan niewypłacalności dłużnika, ujmowany jako stan niemożności wywiązania się przez niego

More

Upadłość konsumencka

/

5 / 5 ( 3 votes ) Upadłość konsumencka… czyli prawna możliwość ogłoszenia upadłości wobec osób fizycznych, których upadłości nie można ogłosić zgodnie z procedurą, przewidzianą dla przedsiębiorców. Instytucja prawna, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w roku 2009. Po nowelizacji przepisów w tym zakresie z 2014 r. i złagodzeniu wcześniejszych rygorów cieszy się

More