Category archive

O nas

postanowienie
Posted on w Nasze Wyroki

Umorzenie na kwotę 58579 zł

Konsument pozwany przez Fundusz Inwestycyjny. w efekcie sąd Rejonowy w Pabianicach wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożono skuteczny sprzeciw w wyniku… Czytaj

Posted on w Nasze Wyroki

Oddalenie powództwa 16243 zł

Sąd Rejonowy w Wejherowie oddala powództwo w całości. Kwota roszczenia 16243,39 zł została umorzona ze względu na przedawnienie tego roszczenia. Zawsze sprawdzajcie… Czytaj