Dług

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

///

2.4 / 5 ( 5 votes ) Czym dokładniej jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym? Jak się będzie wyglądać dalsze postępowanie po wydaniu nakazu? Co jeśli zignoruje się nakaz zapłaty? Tego wszystkiego dowiesz się w dalszej części artykułu. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – krótki wstęp Postępowanie upominawcze, w którym sądy wydają nakazy zapłaty jest

More

Egzekucja z rachunku bankowego po nowelizacji w 2018 r.

//

3.7 / 5 ( 7 votes ) W poniższym artykule dowiesz się jak wygląda egzekucja z rachunku bankowego po zmianach W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach w terminach przedawnienia roszczeń. Dnia 28 maja 2018 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polski podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych

More

Pismo o przedawnienie do wierzyciela – wzór

/

3.8 / 5 ( 10 votes ) Bardzo często otrzymuję pytania jak powołać się przed wierzycielem na przedawnienie? Dziś postaram się odpowiedzieć  jak napisać “pismo o przedawnienie” ? Na końcu tego wpisu znajdziesz wzór –  “pismo o przedawnienie”, który możesz za darmo pobrać. Jedyną czynnością, jaką możesz wówczas wykonać jest sporządzenie pisemnego oświadczenia. W jego

More

Bankowy Tytuł Egzekucyjny BTE a sprzedaż kredytu – 3 dobre informacje!

////

4.7 / 5 ( 13 votes ) W praktyce obrotu bardzo często banki sprzedają wierzytelności, których ściągnięcie nie idzie sprawnie. Dzieje się tak również w sytuacjach, gdy bank wcześniej wydał w sprawie bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) i próbował na jego podstawie ściągać wierzytelność w drodze egzekucji komorniczej. Ten ruch powoduje bardzo duże zmiany w sytuacji

More

Sprzeciw od nakazu zapłaty e-sądu w Lublinie 2018 – wypełniony wzór z objaśnieniem

//

4.7 / 5 ( 18 votes ) Jak obiecałam w poprzednim artykule – przedstawiam gotowy wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez elektroniczny sąd w Lublinie, a właściwie VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jak sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty e-sądu w Lublinie

More

E-sąd w Lublinie – Nakaz Zapłaty. 4 zarzuty, które warto podnieść!

////

4.8 / 5 ( 21 votes ) E-sąd w Lublinie (Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, Wydział VI) jest jedynym tego typu sądem w Polsce. Wierzyciel może uzyskać tu nakaz zapłaty jedynie powołując się na posiadane dowody. Nie musi tych dokumentów (tj. umowy kredytu/pożyczki, wypowiedzenia umowy itp.) dołączać fizycznie do pozwu. Stąd postępowanie jest szybsze.

More

Co zrobić, jeśli nie wiedziałem o nakazie zapłaty?

//

4.8 / 5 ( 24 votes ) Jak już wspomniano w artykule: Czy odbierać przesyłkę z sądu, zawsze warto odbierać korespondencję sądową. Wielu moich klientów nie miało jednak nawet takiej szansy, tj. o wydaniu wobec nich nakazu zapłaty dowiedzieli się dopiero od komornika, albo od pracodawcy po zajęciu wynagrodzenia za pracę. Czy w takiej sytuacji

More

Nakaz zapłaty z Elbląga – jak podjąć obronę?

/

3.6 / 5 ( 19 votes ) Nakaz zapłaty,  wydany przez Sąd Rejonowy w Elblągu ma taką samą moc jak nakaz wydany przez każdy inny sąd. Różni się jednak w praktyce. Często sąd ten wydaje nakazy wobec osób zamieszkujących na terenie całe go kraju, co dodatkowo utrudnia pozwanemu obronę. Poniżej znajdziesz kilka pomocnych wskazówek. Dostałeś

More

Jak uzupełnić braki formalne sprzeciwu?

//

4.1 / 5 ( 28 votes ) Pismo kierowane do sądu musi spełniać warunki określone w przepisie art. 126 k.p.c. Co do zasady, pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, imię, nazwisko lub nazwę stron postępowania, ich ewentualnych przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, wskazanie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na

More

Sprzeciw od wyroku zaocznego – wzór z objaśnieniem

///

4.5 / 5 ( 32 votes ) Wydanie przez Sąd wyroku zaocznego ma miejsce, gdy pozwany nie stawi się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze w niej udziału. Niebudzące wątpliwości twierdzenia przytoczone przez powoda w pozwie oraz pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą uznawane są za prawdziwe. Pozwany nie zgadzający

More