Ogólne

E-Ultimo

//

Już jakiś czas temu rzucił mi się w oczy film reklamujący produkt: portal E-Ultimo. Staram się być na bieżąco w tematyce działań, jakie podejmują fundusze sekurytyzacyjne i inne firmy windykacyjne. Już kilkakrotnie obejrzałem spot reklamowy i postanowiłem napisać co na  ten temat myślę ponieważ mam świadomość, że te treści trafiają również do Was.

Na początku plusy. Właściwie jeden plus – E-Ultimo jako platforma daje możliwość kontroli wysokości swojego zadłużenia. Ostatecznie fajnie jest wiedzieć za co i ile się płaci. I to by było na tyle.

Nie spodobało mi się natomiast, że wierzyciel  Ultimo (Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) w żadnym miejscu nie wskazuje czy wierzytelność jest sporna czy też przedawniona, a bardzo często tak bywa. Nic dziwnego. Wskazywanie dłużnikom, że roszczenie uległo przedawnieniu nie leży w interesie Ultimo.

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Drodzy Czytelnicy, musicie pamiętać, że wierzyciel nie jest Waszym przyjacielem. On zawsze stoi po drugiej stronie barykady. Wierzyciel pragnie waszych pieniędzy. Jeżeli macie prawo odmówić zapłaty wierzyciel będzie zawsze ostatnią osobą, która Was o tym poinformuje.

Jednak wróćmy do spotu. Jego przekaz jest następujący: „Zarządzanie własnymi finansami z kubkiem kawy i za pomocą własnego laptopa”. „Finanse”, bo brzmi to lepiej niż „zobowiązania”. Jaka kawa? Kto pije kawę obserwując zadłużenie, które spędza mu sen z powiek?

Dalej słyszymy: ”Bez konieczności kontaktu z biurem obsługi klienta” – czytaj bez dzwonienia od 6.00 do 21.00 dziesięć razy dziennie, bez windykacji terenowej i nachodzenia w domu.

„Zawrzeć dogodną dla siebie ugodę” – mówi spiker. Przyznam się, że nie słyszałem (a dziennie odbieram około 15-25 telefonów od osób, które borykają się z takimi problemami) o czymś takim jak „dogodna ugoda”. Ugoda z firmą windykacyjną to coś w rodzaju konia trojańskiego. Podpiszesz i już żaden prawnik Ci nie pomoże. Podpisujesz, bo dzwonią 10 razy dziennie piszą listy i nachodzą. Po podpisanej ugodzie ktoś pisze do nas, informujemy, że dług był przedawniony, ale jest już za późno…

„E-Ultimo to platforma porozumienia” – następny frazes. Ta firma istnieje po to, aby odzyskiwać długi, a nie komukolwiek pomagać. Porozumienie będzie ale takie, z którego będzie zadowolone Ultimo.

Pamiętajcie wierzyciel zrobi wszystko, aby wydobyć od Was pieniądze. Nie interesuje go historia tego zadłużenia. Nie obraża się na to czy kwoty, których żąda są należne, czy nie. Masowy handel wierzytelnościami to jest biznes w którym każdy dłużnik jest cyfrą wyrażoną w złotówkach. Walka o to, bo udowodnić, że to Ty masz rację to wyłącznie Twoje zadanie. Dlatego przed podpisaniem ugody musisz upewnić się jakie są możliwości obrony. Przede wszystkim, czy dług nie jest przeterminowany.

Na podsumowanie trzy zasady, o których warto pamiętać:

  1. Podpisywanie ugody w bardzo wielu przypadkach przekreśla szanse na wygraną w sądzie, która w innym wypadku byłaby pewna. Dlatego ZAWSZE przed jej podpisaniem powinieneś skontaktować się ze specjalistą i zasięgnąć jego zdania. Przede wszystkim w kwestii przedawnienia.
  2. Firma windykacyjna nigdy nie będzie Twoim przyjacielem. Po prostu nie gracie  do tej samej bramki.
  3. Biznes Firmy windykacyjnej polega na ściągnięciu od Ciebie jak największej ilości pieniędzy i to nie dlatego, że ktoś tam na górze jest nieuczciwym albo złym człowiekiem, ale dlatego, że taki jest biznes… Tu każdy dba tylko o swoje interesy.

 

Pamiętaj o tych trzech zasadach, kiedykolwiek się z Tobą kontaktują…

Rząd staje w obronie dłużników

//

Wygląda na to, że nareszcie doczekaliśmy się reakcji rządu na masowy handel przedawnionymi długami. Zauważono problem, z którym od lat borykają się miliony Polaków.

Przeciętny Kowalski w zderzeniu z potężną firmą, dysponującą sztabami prawników, najczęściej nie wie gdzie szukać pomocy i pozostaje bierny. A często dysponuje potężną bronią – zarzutem przedawnienia. Musi jednak stać się aktywny, bo obecnie sąd nie może z własnej inicjatywy brać pod uwagę upływu okresu przedawnienia – nawet, gdy z dokumentów w oczywisty sposób to wynika.

Sąd musi czekać na reakcję pozwanego, który albo napisze stosowne pismo, albo przybędzie na rozprawę i powoła się na przedawnienie. Powoduje to rażącą nierówność stron procesu. Dlatego rząd podjął prace nad gruntowną nowelizacją instytucji przedawnienia. Zmiany mają wejść w życie w pierwszej połowie obecnego roku.

Najważniejszą zmianą będzie zobowiązanie sądów do badania upływu terminu przedawnienia z urzędu, czyli z własnej inicjatywy. Jeśli z dokumentów sprawy będzie wynikać, że roszczenie przeterminowało się, to sąd będzie mógł wydać wyrok oddalający powództwo nawet wówczas, gdy pozwany nie podejmie żadnej obrony.

To rewolucja na rynku przedawnionych długów. Na naszym portalu będziemy informować Was na bieżąco o wynikach pracy rządu nad tym przełomowym projektem.

Kruk szykuje się do ataku

/

Już od wielu lat możemy obserwować wzmożoną aktywność wszelkiego rodzaju firm windykacyjnych na polskim rynku. Schemat jest zawsze ten sam – windykator skupuje od pierwszego wierzyciela (banku, instytucji pożyczkowej czy np. operatora telekomunikacyjnego) niespłacone wierzytelności całymi pakietami. Często są to długi warte łącznie kilkaset milionów złotych. Firma windykacyjna skupuje je za procent ich wartości. Pierwszy wierzyciel woli wymienić swoje, dajmy na to, 200 milionów w niespłaconych zobowiązaniach na, np. 40 milionów realnych złotówek, które od razu wpływają na jego konto. Z kolei firma windykacyjna liczy na ściągnięcie większości skupionych przez siebie długów i wypracowanie sowitego zysku.

Wiemy już, że praktyka ta w ostatnim nasila się. Takie firmy windykacyjne jak Kruk, Best, Kredyt Inkaso czy Pragma Inkaso dokonują nowych zakupów. Kruk zwiększył w tym roku swoją aktywność i zakupił o blisko 200 % więcej niespłaconych długów w porównaniu do roku ubiegłego. Pozostałe firmy windykacyjne również podpisują nowe, większe kontrakty. Sam Best skupił w tym roku miliard niespłaconych długów, co stanowi duży wzrost aktywności w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to, że nadeszła pora, aby odważnie zaczął bronić swoich praw. Wielkie firmy windykacyjne są świadome swoich uprawnień i konsekwentnie realizują plan wyegzekwowania skupionych długów. Najpierw poczta z propozycją ugody, wezwanie do zapłaty, potem pozew do sądu, nakaz zapłaty i sprawa skierowana do komornika. Niestety przeciętnie adresat takiej poczty ucieka od problemu, który go najzwyczajniej przerasta… a terminy na podjęcie obrony są bardzo krótkie.

Otrzymując nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego często nie mamy pojęcia o tym, że możemy podjąć obronę. A możemy! Jest wiele przypadków, w których pozwany może wygrać sprawę sądową, ale żeby to togo doszło musi podjąć obronę! Podstawową zasada według której działają polskie sądy cywilne jest tzw. zasada kontradyktoryjności. Co to oznacza? Oznacza to, że sąd nie podejmuje z własnej inicjatywy działań na korzyść którejś ze stron konfliktu. Sąd jedynie obserwuje spór, berze pod uwagę argumenty przedstawione przez obie strony i na ich podstawie podejmuje decyzję. Zgadnij co się stanie, jeśli Twoich argumentów zabraknie…

Czy warto podpisywać ugodę z wierzycielem?

/

Jeśli stałeś się jednym z wielu dłużników funduszu sekurytyzacyjnego z pewnością otrzymasz pocztę z propozycją zawarcia ugody. Podpisanie tego dokumentu ma daleko idące skutki. Warto, abyś o nich wiedział i podjął świadomą decyzję.

Ugoda to dokument, na mocy którego uznajesz sam fakt istnienia długu  wobec Ciebie jak i jego wysokość. Co to oznacza w praktyce? Jeśli zaprzestaniesz jej realizacji i sprawa trafi przed sąd, to Ty będziesz musiał udowodnić, że np. długu w ogóle nie było (np. podszyto się pod Ciebie podczas podpisywania umowy kredytowej) lub, że żądanie wierzyciela jest zbyt wysokie. Musisz przedstawić konkretne dokumenty, albo wiarygodnych świadków i przekonać Sąd o swojej racji. Jest to duża komplikacja.

Podpisanie ugody ma też istotne skutki w aspekcie przedawnienia roszczeń. Jest to tzw. uznanie długu i oznacza, że okres przedawnienia jeśli jeszcze nie upłynął – zaczyna swój bieg na nowo.

No tak, a co z długami, które już przed podpisaniem ugody się przedawniły? Przecież nie można przerwać biegu przedawnienia, który już upłynął! Czy można powołać się na przedawnienie długu, które nastąpiło przed podpisaniem ugody? Tu niestety też pojawiają się przeszkody.

Wszystko z powodu istnienia w polskim prawie takiej instytucji, jak zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia. Podpisanie ugody co do roszczenia już przedawnionego może być przez Sąd potraktowane jako właśnie takie zrzeczenie. „Może być” ponieważ każdy przypadek będzie pod tym kątem rozważany przez sąd indywidualnie jednak trzeba mieć świadomość, że takie ryzyko jest bardzo duże.

Warto być świadomym zmian, jakie w Twojej sytuacji prawnej wywoła zawarcie ugody. Zanim złożysz podpis i odeślesz dokument do wierzyciela zastanów się czy słusznie kierowane jest wobec Ciebie żądanie zapłaty? Czy zgadzasz się z wysokością dochodzonego roszczenia? Czy decydujesz się na odmowę zapłaty ze względu na przedawnienie? Po podpisaniu ugody może być już za późno na powoływanie takich zarzutów.

Lista funduszy sekuratyzacyjnych wg. KNF

Poniżej zamieszczam listę podmiotów posiadających zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego na dzień 09.10.2016.

 

Lp.Nazwa podmiotuData decyzji
1BEST S.A.19.02.2010
2KOKSZTYS Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka Komandytowa26.02.2010
3ULTIMO S.A.14.04.2010
4APS Poland S.A.21.05.2010
5PRETORIUS Sp. z o.o.31.05.2010
6EOS KSI Polska Sp. z o.o.09.06.2010
7KRUK S.A.31.08.2010
8ADVISERS S.A.28.10.2010
9P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.26.11.2010
10EGB INVESTMENTS S.A.02.12.2010
11Kancelaria Prawna “LEXUS” M. Bobolewski i Spółka,  Spółka komandytowa27.01.2011
12FOR-NET S.A.28.01.2011
13Giełda Praw Majątkowych “Vindexus” S.A.01.02.2011
14Centrum Finansowe Banku BPS S.A.24.03.2011
15Fast Finance S.A.06.05.2011
16Hoist Polska Sp. z o.o.16.05.2011
17Indos – Warszawa S.A.01.08.2011
18Gremi Media S.A.15.09.2011
19IDEA Bank S.A.08.02.2012
20Kredyt Inkaso S.A.15.02.2012
21Kancelaria Corpus luris Sp. z o.o.20.04.2012
22Lindorff S.A.15.06.2012
23Raport S.A.24.09.2012
24Getback S.A.24.09.2012
25Debt Trading Partners BIS Sp. z o.o.20.12.2012
27Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu25.04.2013
29FORTUNATO S.A.28.06.2013
30Panfil Gross Collection Sp. z o.o.14.02.2014
32SMS Kredyt Sp. z o.o.03.06.2014
36Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Spółka Komandytowa20.07.2015
37CREDITEXPRESS Inkaso Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością30.12.2015
38Obligo Expert S.A.18.05.2016
26Intrum Justitia Sp. z o. o.15.02.2013
28PRAGMA INKASO S.A.  z siedzibą w Tarnowskich Górach20.05.2013
31INDOS S.A.15.05.2014
33Reform Capital Sp. z o.o.31.10.2014
34Rączkowski & Kwieciński Adwokaci Spółka Jawna31.12.2014
35SGB CDR Investment Sp. z o.o.16.01.2015
39Dogmat Systemy S.A.04.08.2016
40Cross Finance Sp. z o.o.2016-09-28

Postaram się aktualizować listę na bieżąco.

Lista zawiera Fundusze, które zajmują się windykacją wierzytelności. Jeżeli Twój dług został kupiony możesz mieć do czynienia z jednym z powyższych podmiotów.

Często zdarza się, że wierzytelności te są przedawnione, bądź fundusze nie mają podstaw formalnych do windykowania tych należności.

Masz taki problem skontaktuj się z nami

Komornik z zaskoczenia!

//

Dzisiejszy wpis poświęcony jest osobom, które o istnieniu długu dowiedziały się dopiero od komornika. Ważna wiadomość dla Was – to nie jest normalna sytuacja! Powinniście zareagować i zacząć bronić swoich praw.

Często dowiaduję się od swoich klientów, że egzekucja komornicza toczy się wobec nich już od długiego czasu i nie wzbudziło ich podejrzeń to, że o istnieniu nakazu zapłaty dowiedzieli się dopiero od komornika. Często uważają, że to standardowa procedura. Otóż NIE! Podstawowym prawem każdej osoby, która została pozwana jest prawo do obrony przed sądem. Dlatego zanim sprawa trafi do komornika nakaz zapłaty MUSI być prawidłowo doręczony pozwanemu, aby ten miał możliwość złożenia sprzeciwu.

Sąd zawsze przysyła pozwanemu listem poleconym nakaz zapłaty z pozwem. Często zdarza się jednak, że adres, na który nadana została ta przesyłka jest już dawno nieaktualny. Czasem bywa też tak, że osoba pozwana przez wiele lat przebywała za granicą i faktycznie nie miała możliwości odebrania przesyłki.

W obu tych przypadkach istnieją duże szanse na wstrzymanie egzekucji i umorzenie długu.

I kolejna dobra wiadomość – jeśli sprzeciw zostanie złożony, a roszczenie firmy windykacyjnej okaże się przedawnione, to wszystkie dotychczas ściągnięte przez komornika kwoty podlegają zwrotowi.

Jeśli o istnieniu nakazu nie zostałeś powiadomiony przez sąd, skontaktuj się z nami.

Bezpłatnie sprawdzimy czy jesteśmy w stanie Ci pomóc!

Tytułem wstępu – Przedawnienie długu

„Kiedy przedawnia się dług”? Z powyższym pytaniem spotykam się w mojej codziennej praktyce zawodowej co raz częściej. Moja odpowiedź brzmi zawsze: „to zależy…”

Przedawnienie długu zależy od bardzo wielu czynników. Najlepiej badać osobno każdy konkretny przypadek. Ale oczywiście nie jest to fizyka kwantowa i jeśli chcesz sam zagłębić się w tę tematykę, to niniejszym ogłaszam rozpoczęcie serii postów przeznaczonej właśnie kwestii biegu terminu przedawnienia.

Dziś kilka słów tytułem wstępu, by zaznajomić Ciebie, drogi czytelniku, z czym właściwie masz do czynienia. Otóż przedawnienie to instytucja w prawie cywilnym, z którą my, prawnicy, spotykamy się już na początku studiów. Jej zadaniem jest ochrona dłużnika. System prawny przewiduje przedawnienie roszczeń, aby zmobilizować wierzyciela do szybkiego dochodzenia swoich praw. Nie jest bowiem sprawiedliwe zaskakiwanie dłużnika egzekucją, np. pożyczki sprzed 20 lat, gdzie odsetki przewyższają już należność główną.

Dlatego po upływie określonego terminu (tzw. terminu przedawnienia) dłużnik ma prawo odmówić zapłaty. Uwaga –  teoretycznie nie oznacza to, że dług znika. Dalej formalnie pozostajesz dłużnikiem ale wierzyciel nie ma prawa ściągnąć od Ciebie pieniędzy. Może liczyć tylko na Twoją dobrowolną spłatę. Dlatego, jeśli spłaciłeś wierzyciela, a dopiero później dowiedziałeś się, że dług był przedawniony, to niestety nie możesz żądać zwrotu swoich pieniędzy.

Zarzut przedawnienia to fantastyczna broń dla dłużnika. Wystarczy w odpowiedzi na pozew, czy w sprzeciwie od nakazu zapłaty/zarzucie do nakazu zapłaty (nazewnictwo środka odwoławczego różni się w zależności od rodzaju nakazu) wykazać, że doszło do przedawnienia, a sąd oddala powództwo. Po takim wyroku droga do windykacji należności jest ostatecznie zamknięta i możesz spać spokojnie.

Do chwili obecnej przeciętny polski dłużnik nie miał pojęcia o możliwości powołania się na przedawnienie roszczeń, np. banku. W społeczeństwie pokutował pogląd, że kredyt raz wzięty trzeba bezwzględnie spłacić – nawet jeśli bank wysyła wezwanie do zapłaty po 10 latach od dnia wypowiedzenia umowy kredytu z powodu braku spłaty rat.

Dopiero obserwowane przez ostatnie lata natężenie działalności firm windykacyjnych i wszelkiej maści funduszy sekularyzacyjnych powoduje, że świadomość obywateli rośnie i częściej zastanawiają się czy w ich przypadku nie doszło już do przedawnienia roszczenia.

Proszę pamiętaj, że w razie otrzymania nakazu zapłaty nie musisz sam zajmować się kwestią przedawnienia. W takim wypadku skontaktuj się ze mną za pomącą  formularza albo telefonicznie na nr 534 556 515. Dokonam bezpłatnej analizy dokumentów pod kątem przedawnienia. Jeśli okaże się, że w twoim przypadku wierzyciel przekroczył dozwolone terminy sporządzenie sprzeciwu i zastępstwo na rozprawie nie będzie Ciebie nic kosztowało. Dlaczego? Bo w takich wypadkach, zgodnie z art. 98 § 1 i 3 kodeksu postępowania cywilnego, moje wynagrodzenie pokrywa bezpośrednio strona przegrywająca, czyli Twój wierzyciel. Pamiętaj, że na sprzeciw masz tylko 14 dni ! Zapraszam do kontaktu.

Gdybyś jednak wolał sam zająć się swoją sprawą zapraszam do lektury innych postów.